Tổng Quan về Cà Phê

  Trên thế giới hiện nay, chưa ai có thể tìm ra một cách chính xác cà phê bắt nguồn ở đâu và có từ khi nào. Theo một câu chuyện của người Ethiopia, cà phê được tìm ra bởi một người chăn dê và theo tiến trình phát triển của xã hội loài người, [...]